ANA KONU BAŞLIKLARI

Tiroid USG

Tiroid Otoimünitesi Patogenez, Farklı Bakış (HG)

Multidisipliner Vaka Konseyleri

Tiroid Kanseri Aktif İzlem

Girişimsel Tiroid Ablasyon Tedavileri

Graves Hastalığı Tedavi-Çocuk ve Erişkin Endokrinolojisi

Erişkinlerde Hipotiroid Tedavisi, Çocuklarda Kombine Tedavi Yaklaşımı

Tiroid Fonksiton Testlerinin Yorumlanması

İyi Diferansiye Tiroid Kanserlerinde Tiroid Cerrahi Sınırları

Medüller Tiroid Kanserlerinde Genetik

Medüller Tiroid Kanserlerinde Tedavisi

Tiroid Kanserlerinde Kalsitonin, Tiroglobulin, Antitiroglobulin İzlemi

Oftalmopati Tedavisinde Yenilikler

Uygunsuz TSH Salınım Durumları

Deiodinaz Enzimleri ve Klinik Yaklaşım

İleri Tiroid Kanser Tedavileri

Tiroid Hastalıklarında Çevre, Beslenme ve Fonksiyonel Tıbbın Yeri

Gebelik ve Tiroid (İyot Her Hastaya Gerekli mi, Trimester Özgü Sınırlar Doğru mu?)

Diferansiye Tiroid Kanserlerinde Genetik (MŞ)

Covid ve Diğer İnfeksiyonlarda Tiroid Komplikasyonları

Tiroid Sitoloji ve Patolojisinde Yenilikler

Bethesda Sınıflandırılmasında Zorluklar

KONGRE BİLİMSEL SEKRETARYASI

Meşrutiyet Cad. Ali Bey Apt. 29/12
Kızılay Ankara Türkiye

+90 (312) 425 20 72

+90 (312) 425 20 97

president@temd.org.tr

ORGANİZASYON SEKRETARYASI

Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Caddesi
576. Sokak No:28 06550 Oran / Ankara

+90 (312) 491 88 88

+90 (312) 425 20 97

tiroid2023@valor.com.tr

SOSYAL MEDYA