onlIne bildiriBildiri Son Gönderim Tarihi: 22 Ekim 2023

Bildirilerin toplantı web sitesi üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir.
Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.
Toplantıda sunulacak bildiriler deneysel çalışma, klinik çalışma ve özgün olgu sunumları şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir.

YAZIM KURALLARI
Özetler çevrimiçi bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.
İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
Örn: Emine Al
Yazarların çalıştıkları kurumların adı ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
Örn: Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, İstanbul
Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
Örn: Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx XXX xxxx xxxx
Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

BİLDİRİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Değerlendirme, internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bilimsel Kurul üyelerinden oluşmuş bir komite tarafından yapılacaktır.
Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin toplantı kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir.
Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.
Bilimsel Kurul, bildirileri sözel ve poster sunum olarak değiştirme ve karar verme hakkına sahiptir.
Değerlendirme sonucu dereceye giren sözel ya da poster sunumlara ödül verilecektir.
Bildiri ödülleri aşağıda belirtildiği şekilde toplantının son günü kapanış oturumunda, bildiride adı geçen ilk yazara iletilecektir.
Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir; bildiri sahiplerinin sunumlarının nasıl kabul edilmiş olduğunu dikkate almalarını ve hazırlıklarını o doğrultuda tamamlamalarını rica ederiz.
KONGRE BİLİMSEL SEKRETARYASI

Meşrutiyet Cad. Ali Bey Apt. 29/12
Kızılay Ankara Türkiye

+90 (312) 425 20 72

+90 (312) 425 20 97

president@temd.org.tr

ORGANİZASYON SEKRETARYASI

Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Caddesi
576. Sokak No:28 06550 Oran / Ankara

+90 (312) 491 88 88

+90 (312) 425 20 97

tiroid2023@valor.com.tr

SOSYAL MEDYA